FAQ

Hier vind u de meest gestelde vragen en het antwoord.

NOODVERLICHTING

Is controle van noodverlichting verplicht?

Ja, de controle van noodverlichting is zowel volgens de bouwverordening als de ARBO wet verplicht.

Niet alleen bij steekproeven door de brandweer en Arbodienst kunt u met gebrekkige noodverlichting problemen krijgen, ook bij calamiteiten zal achteraf gekeken worden of u aan uw zorgplicht heeft voldaan.

Waarom moet de accu na 4 jaar vervangen worden?

Volgens de normen van de NEN1010 en de NEN1838 moeten vluchtwegen met minimaal 1 lux verlicht worden en bij stroomuitval moet dit een uur gegarandeerd zijn. Accu’s verliezen naar verloop van tijd hun capaciteit, zodat de maximale levensduur op 4 jaar gesteld is. Na 4 jaar zal de accu nog wel werken, maar nooit lang genoeg met voldoende lichtopbrengst.

Alleen door de accu in het vijfde jaar te vervangen voldoet u dus aan de regels.

Waarom wordt ieder jaar de lamp vervangen?

Als de lamp een jaar lang continu brandt, zit deze dicht tegen de maximale levensduur. Het is dan vrijwel zeker dat de lamp op korte termijn alsnog defect raakt, zodat er een onveilige situatie ontstaat. Dit is alleen van toepassing op de vluchtweg aanduiding, die continu brandt.

Waarom noodverlichting plaatsen?

Noodverlichting: veilig en verstandig In geval van nood, moet iedereen uw gebouw snel en veilig kunnen verlaten.

Dat lijkt simpel maar bij calamiteiten vallen nog altijd onnodig veel slachtoffers doordat de nooduitgangen niet tijdig bereikt worden. Wat bij daglicht een makkelijke route lijkt, wordt bij stroomuitval of rookontwikkeling een onneembare weg, zeker voor bezoekers van uw gebouw.

Noodverlichting in een gebouw moet periodiek gecontroleerd worden, steeds vaker worden bedrijven en instellingen beboet omdat de noodverlichting niet in orde is, bij calamiteiten wordt meer en meer gekeken of u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. Wet en regelgeving Het bouwbesluit samen met de gemeentelijke bouwverordering bepaalt hoe de noodverlichting in uw gebouw geregeld moet zijn. De bouwverordening eist bovendien jaarlijks onderhoud, dit is ook in de ARBO wet verplicht gesteld.

Onze medewerkers hebben de kennis en het gereedschap om uw noodverlichting aan te leggen en jaarlijks te controleren.

Wat is het verschil tussen centrale en decentrale noodverlichting?

Het principiële verschil tussen deze systemen is dat bij decentraal gevoede noodverlichting, de batterij voor de noodvoeding in de armatuur zelf is geplaatst. Bij centrale noodverlichting staat de noodvoeding ergens in het gebouw centraal opgesteld. Bij de keuze tussen centraal en decentraal speelt o.a. mee: omvang van de installatie, onderhoud, centrale controlemogelijkheden, installatie in nieuwbouw dan wel bestaande bouw en mogelijke uitbreiding in de toekomst. Binnen het MKB komt men voornamelijk decentrale noodverlichting tegen. Voor beide soorten noodverlichting kan Smeba-Fire u van dienst zijn.

Moet in een klein bedrijf ook noodverlichting worden geïnstalleerd?

Ja. In het Arbeidsomstandighedenbesluit, dat voor elke werkgever van kracht is, is de verplichting van vluchtroute-aanduiding en noodverlichting vastgelegd in artikel 3.7 en 3.9. Volgens Bouwbesluit 2012 dient de eigenaar/gebruiker aan de hand van algemene regels te beoordelen of de brandveiligheid is gewaarborgd. De gemeente mag achteraf controleren en sancties zijn mogelijk.

Wat gebeurt er bij het jaarlijkse onderhoud?

Bij het jaarlijks onderhoud vinden de volgende hoofdactiviteiten plaats:

a. Inspectie van de functionaliteit. Hierbij vindt een visuele inspectie plaats op beschadigingen, vervuiling en veroudering. Waar nodig wordt dit gecorrigeerd. Ook wordt het pictogram gecontroleerd.

b. Testen van de functionaliteit. Hierbij wordt gecontroleerd of de lamp en het armatuur technisch nog goed functioneren en in werking treden bij spanningsuitval.

c. Testen van autonomie van de accu. Er vindt een controle plaats of het armatuur nog een autonomie behaalt van 1 uur door het spanningsloos maken van de installatie.

Naar aanleiding van de bevindingen, zullen reparaties plaatsvinden. Ook vervangen we altijd preventief de tl-buis van permanent brandende noodverlichting. Bij het jaarlijks onderhoud vindt er altijd een check plaats of er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden binnen het gebouw die een aanpassing van de noodverlichtingsinstallatie noodzakelijk maken. Let wel: dit is geen volledige controle van de noodverlichtingsinstallatie, dit is specialistenwerk en kan apart worden verzorgd. De resultaten van het onderhoud en aanbevelingen worden vastgelegd in een onderhoudsrapport en per armatuur vastgelegd in een logboek. Bovendien wordt ieder armatuur voorzien van een onderhoudsetiket.

Het jaarlijks onderhoud wordt uitgevoerd door Smeba-Fire BVBA conform de Europese norm NEN-EN 50172 en de ISSO publicatie 79.