FAQ / Hoe kan ik zien of een blustoestel goedgekeurd is?

Op alle blustoestellen die goedgekeurd zijn voor Nederland staat op het etiket een ellips met daarin het rijkstypekeur. Onder rijkstypekeur zoeken kunt u kijken of het een geldig Rijkstype is.

1. In de binnenste ellips wordt het rangnummer vermeld, met een cijferhoogte van 6 mm.

2. In de buitenste ellips worden de volgende zaken vermeld, met een letter- en cijferhoogte  van 3 mm:

– bovenin: het derde en vierde cijfer van het jaar en de maand van afgifte van bewijs van typekeuring in twee cijfers.

– links de \”B”\ van \ “Besluit draagbare blustoestellen”\

– rechts het jaartal van het Besluit draagbare blustoestellen;

– onderin de letters \”BZ”\ van \”Binnenlandse Zaken”\

Posted in: BRANDBLUSSERS