FAQ / Wat houdt een brandklasse in?

NEN-EN 2 verdeelt de verschillende typen banden in vijf brandklassen A, B, C, D en F afhankelijk van het type brandbare stof.

Brandklasse Brandbare stof

A

Branden van vaste stoffen van doorgaans organische oorsprong welke in het algemeen onder gloedvorming verbranden

B

Branden van vloeibare of vloeibaar wordende stoffen

C

Branden van gassen

D

Branden van metalen

F

Branden van door oververhitting tot zelfontbranding gekomen olie of vet in frituurapparaten

 

Posted in: BRANDBLUSSERS