Schouwing Blusmiddelen

Taken Verantwoordelijke persoon Brandpreventie.
De verantwoordelijke persoon of zijn vertegenwoordiger voert regelmatig een schouwing uit op elk aanwezig blusmiddel daarbij lettende op:
– of het blusmiddel zich op de juiste plaats bevindt;
– of het blusmiddel goed zichtbaar en goed bereikbaar is;
– het blusmiddel is voorzien van een juiste en goed leesbaar gebruikersaanwijzing en of deze naar voren is gericht;
– het toestel geen beschadigingen heeft;
– indien het toestel is uitgerust met een drukmeter, de naald van de drukmeter zich in het groen vlak bevindt;
– de verzegeling op de deugdelijke wijze aanwezig is, en bovendien niet verbroken is.
De verantwoordelijke persoon of diens vertegenwoordiger moet indien nodig zorgdragen voor herstel.


De schouwingen dienen tenminste éénmaal per drie maanden plaats te vinden, voorkeur is maandelijks.
Indien de omstandigheden en aanleiding toegeven dienen de schouwingen maandelijks plaats te vinden.
De bevindingen van de schouwingen dienen te worden geregistreerd in een logboek.


Bron;
NBN S21-050 par 4
KB 28/03/2014 (art 25-8)