brandveilig hotel: 4 aandachtspunten + checklist

brandveilig hotel

Als hoteleigenaar moet u vele ballen in de lucht houden. Hygiëne, hospitality, catering, vlotte administratie, en… brandveiligheid. Om de veiligheid van de gasten te waarborgen is het van groot belang dat het personeel kundig handelt tijdens brandincidenten. Een goede voorbereiding en training is daarom het halve werk.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor het personeel?

1.) Het vaststellen van regels vormt de basis van de brandveiligheid in uw hotel. Via routine worden bovendien gevaarlijke situaties voortijdig ontdekt.

 • Verbied roken in alle ruimtes, maar zorg wel voor een alternatief;
 • Leeg asbakken alleen in vuilnisbakken die daar geschikt voor zijn;
 • Maak versieringen nooit vast aan bedradingen en lampen;
 • Hou nooduitgangen of trappen vrij van obstakels.

Is de keuken ’s nachts gesloten? En hoe zit het met de ruimte met schoonmaakartikelen? Stel voor het afsluiten van deze ruimtes duidelijke procedures op. En houd hierbij rekening met de brandveiligheid van de ruimtes.

Laat de collega die ’s avonds als laatst vertrekt altijd een controleronde lopen, om zeker te weten dat alle apparatuur in de keuken uit staat.

2.) Blusmiddelen moeten aanwezig zijn en personeel moet weten hoe deze gebruikt moeten worden. 

Zorg voor duidelijkheid over de plaats en werking van blusmiddelen. In veel gevallen staan de gebruiksinstructies al op uw blusmiddelen. Maar dit is niet altijd het geval. Controleer daarom of deze daadwerkelijk aanwezig zijn. Voeg een sticker of kaart met instructies toe wanneer dit niet het geval is. Neem de blusmiddelen ook mee in het ontruimingsplan met de bijhorende vluchtplattegronden.

Zorg er voor dat zoveel mogelijk collega’s een cursus BHV hebben gevolgd. Hierdoor weet u zeker dat er altijd een BHV’er aanwezig is in uw pand.

3.) Een duidelijke taakverdeling in het geval van calamiteit is van groot belang. Dit betekent ook dat gasten weten wat ze moeten doen. Hang daarom informatie over wat te doen bij brand en een ontruimingsplattegrond op iedere kamerdeur.

Stel daarnaast een crisisteam samen, waarbij ieder teamlid een taak heeft als er brand uitbreekt. Het crisisteam coördineert alle handelingen en informatie van en naar personeelsleden en gasten. Dit blijft het crisisteam doen totdat de hulpdiensten arriveren.

Enkele voorbeelden van verantwoordelijkheden:

 • De beveiliging controleert of er daadwerkelijk brand is en overweegt of er een evacuatie noodzakelijk is;
 • De technische dienst assisteert de beveiliging indien nodig en wacht op order van het crisisteam;
 • De front office begeleidt de gasten en maakt een uitdraai van alle gasten (plus hun rekening);
 • De portiers blijven voor de ingang staan en voorkomen dat nieuwe gasten naar binnen gaan;
 • De telefoniste verzorgt het communicatieproces tussen het hotel en de brandweer:
 • Het overige personeel begeleidt de gasten ook naar buiten en weerhoudt de gasten om met de lift te gaan. Ook verzamelen zij de registratieformulieren van de gasten, zodat alle aanwezige gasten in beeld zijn.
 • De PR-manager beantwoordt de vragen van de pers. Leg vooraf vast met welk verhaal u naar buiten treedt. Door duidelijke afspraken te maken kunt u eventuele imagoschade voorkomen;
 • De afdelingsmanagers leveren lijsten aan met de aanwezige personeelsleden.

4.) De theorie is belangrijk, maar de praktijk is minstens zo belangrijk: organiseer ontruimingsoefeningen. In de praktijk blijkt dat veel hotels nauwelijks ontruimingsoefeningen houden, omdat gasten dit als onprettig ervaren. Maar wat als er echt brand uitbreekt, en er slachtoffers vallen door fouten of onzorgvuldig gedrag? Hoe gaat u dit verantwoorden aan de nabestaanden van een geliefde? Of wat doet u wanneer er geen ernstige slachtoffers zijn gevallen, maar uw hotel imagoschade heeft opgelopen?

Er zijn verschillende manieren om uw gasten toch te betrekken bij de oefening. Denk bijvoorbeeld aan:

– Leg uit waarom u de oefening moet doen, en plan de oefening in een rustige periode;
– Zorg voor een leuk presentje (zoals een gratis overnachting), om te compenseren voor het ongemak.

Leg de ontruimingsoefening vast met de camera. Dan kunt u de oefening achteraf heel eenvoudig analyseren. Zo weet u precies wat er goed en minder goed ging.

 

Bron: brandveilig.com