Gesloten binnendeuren + hoorbare rookmelders redt levens!

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Door de giftige rook die bij brand vrijkomt daalt het zuurstofgehalte in de lucht en stijgt het aandeel koolmonoxide. Hierdoor kunt u binnen enkele minuten al bewusteloos raken. Rookmelders waarschuwen u in geval van brand en zijn dus echt van levensbelang!

Daarnaast is het van groot belang binnendeuren gesloten te houden. Waar er bij openstaande binnendeuren na 3,5 minuut al geen overlevingskansen meer zijn, is er bij gesloten deuren na 10 minuten nog een overleefbare situatie.

Deze brandtest van de Brandwondenstichting laat het zien: gesloten binnendeuren + hoorbare rookmelders redt levens!

https://youtu.be/y2OVsL27K7M

RookmeldersIn een woonhuis volstaat doorgaans een standaard optische rookmelder. Deze detecteert rook door middel van een lichtgevoelige cel, zodra de rook in het lichtbundeltje komt wat door de rookmelder uitgezonden wordt. Test regelmatig of de melder nog werkt. Op iedere rookmelder zit hiervoor een testknop.

Naast de installatie van rookmelders en het gesloten houden van binnendeuren kunt u nog meer doen om uw woning brandveiliger te maken, of de gevolgen van een onverhoopte brand te beperken. Check hiervoor de controlelijst brandveilig wonen van de brandweer.

Bronnen: BrandwondenStichting / https://www.brandweer.nl/