Pictoborden en veiligheidssignalering

Smeba-fire levert een compleet scala van pictoborden en veiligheidssignalering conform de NEN-EN-ISO 7010. Deze norm is in 2013 ingevoerd in Nederland en hiermee is er één norm voor veiligheidssymbolen op nationaal en internationaal niveau.

In het bouwbesluit is bepaald dat elke voorziening voor het bestrijden van brand duidelijk zichtbaar is opgehangen of is gemarkeerd met een pictogram. Daarnaast moet een bouwwerk een vluchtrouteaanduiding hebben in iedere ruimte waardoor een verkeersroute voert en in iedere ruimte die bedoeld is voor meer dan 50 personen.

Vervolgens is in de Arbeidsomstandighedenregeling vastgelegd dat de signalering met betrekking tot een verbod, een waarschuwing en een gebod, alsmede de signalering met betrekking tot de lokalisatie en de identificatie van brandbestrijdingsmateriaal permanent geschiedt door middel van borden of een veiligheidskleur.

Pictoborden brandblusmiddelen

Door het plaatsen van pictoborden (of -stickers) kunnen medewerkers en bezoekers van een afstand zien waar de brandblusmiddelen zich bevinden, zodat er in geval van brand geen tijd verloren gaat met het zoeken naar deze blusmiddelen. Deze pictoborden zijn er in diverse uitvoeringen:

Pictoborden blusmiddelen

Veiligheidssignalering

Met de reddings- en evacuatieborden of -stickers kunt u veilige doorgangen, vluchtwegen, nooduitgangen en EHBO-posten aangeven.

Veiligheidssignalering

Met borden of stickers op het gebied van verbodstekens en brandbestrijding maakt u in één oogopslag duidelijk welk gevaar er dreigt en wat verboden is. Hiermee kunt u schadeveroorzakende handelingen of situaties voorkomen of tegengaan.

Waarschuwingsborden   Verbodsborden

De verschillende pictoborden en veiligheidssignaleringen zijn te bestellen via :
order@smeba-fire.be

Bronnen: http://www.bouwbesluitonline.nl/ en http://wetten.overheid.nl/