Noodverlichting

Tot ons leveringspakket behoren de verschillende nood/vluchtweg-verlichtingsarmaturen voorzien van de juiste pictogrammen conform NEN 6088.

Wij verrichten onderhoud/inspectie aan zowel centrale als decentrale noodverlichting.

Wet- en regelgeving betreffende noodverlichting

Er zijn diverse normen, wetten en regels met betrekking op noodverlichting. Eén van deze is het bouwbesluit. Hierin wordt, samen met de gemeentelijke bouwverordening, bepaalt hoe de noodverlichting in uw gebouw geregeld moet zijn. De bouwverordening eist bovendien dat de noodverlichting jaarlijks onderhouden wordt.
Dit wordt tevens geëist in het Arbobesluit. Het Arbobesluit verplicht elke werkgever in artikel 3.7, 3.9 en 8.4 dat op elke arbeidsplaats waar werknemers tewerkgesteld worden adequate noodverlichting en veiligheidssignalering aanwezig is.

Onderhoudsverplichting

De noodzaak tot het onderhouden van een noodverlichtingsinstallatie wordt derhalve door de wetgever erkend middels het Bouwbesluit, de Bouwverordening en de Arbo-wet. Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie en valt derhalve onder een periodieke onderhoudsplicht. In de praktijk houdt dit in dat een noodverlichtingssysteem minstens één keer per jaar moet worden geïnspecteerd. Regelmatige controle en onderhoud daarbij zijn belangrijk en noodzakelijk.

Een erkend deskundige zal door de eigenaar / gebruiker moeten worden aangewezen om het noodverlichtingssysteem te controleren, onderhouden en alle nodige werkzaamheden aan het systeem uit te voeren.

Download hier het stappenplan voor het onderhoud.

Contact opnemen kunt u via telefoon, fax of e-mail. Klik hier…