Veiligheids signalering en pictogrammen

Smeba-Fire BVBA levert een compleet scala van veiligheids signalering en pictogrammen. Deze zijn verkrijgbaar als sticker en als bordje. Met de reddings- en evacuatieborden of -stickers kunt u veilige doorgangen, vluchtwegen, nooduitgangen en EHBO-posten aangeven. Met borden of stickers op het gebied van verbodstekens en brandbestrijding kunt u schadeveroorzakende handelingen of situaties voorkomen of tegengaan.

Smeba levert een compleet scala van veiligheids signalering en pictogrammen

Door de juiste noodverlichting aan te brengen en de juiste signalering vergroot u de kans dat uw medewerkers en bezoekers veilig een uitgang vinden of bepaalde handelingen verrichten.

De implementatie van NEN-EN-ISO 7010 “Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens – Geregistreerde veiligheidstekens” heeft grote gevolgen voor de vluchtrouteaanduidingen.

Was u voorheen gewend dat de pijl omlaag de richting aangaf voor de vluchtrichting rechtdoor, nu wijzen de pijlen omhoog. Waarom is dit?

In 2012 is ISO 7010 als Europese norm overgenomen. Wanneer een Europese norm verschijnt, geldt de afspraak in Europese landen dat alle tegenstrijdige, nationale normen worden ingetrokken of gewijzigd; tevens wordt de betreffende Europese norm nationaal overgenomen.

Er zijn twee grote veranderingen voor de vluchtrouteaanduidingen in België: 

1. de aanpassing van de pijlrichting voor de vluchtrichting rechtdoor.

In Europa is het al gangbaar om de pijl omhoog hiervoor te gebruiken. Denkt u eens aan de verkeersborden; in de meeste Europese landen wijzen de pijlen omhoog, terwijl in België de pijlen omlaag wijzen.

Zo zie je dat steeds meer verkeersborden worden vervangen en voorzien van een pijl omhoog. Dit geldt nu ook voor de vluchtrouteaanduiding.

2. deze verandering betreft ‘het mannetje’ en ‘de deur’.

Nu wordt de deur van het mannetje gescheiden door een pijl, maar in NEN-EN-ISO 7010 is het mannetje gecombineerd met de deur.

Wat betekend dit voor de huidige nationale normen?

NEN 6088 ‘BRANDVEILIGHEID VAN GEBOUWEN – VLUCHTWEGAANDUIDING

– EIGENSCHAPPEN EN BEPALINGSMETHODEN’

Deze norm is tegenstrijdig met NEN-EN-ISO 7010 en is daarom ingetrokken.

Besloten is daarom de symbolen die nog wel van toepassing zijn op de nationale situatie te laten opgaan in de nieuwe herziene versie van NEN 3011.

NEN 3011:2004 ‘VEILIGHEIDSKLEUREN EN –TEKENS IN DE WERKOMGEVING EN IN DE OPENBARE RUIMTE’

Bij NEN 3011 is een correctieblad C2:2013 verschenen voor waarin de tegenstrijdige symbolen zijn genoemd.

NEN 1413:2011 NL SYMBOLEN VOOR VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN OP BOUWKUNDIGE TEKENINGEN EN IN SCHEMA’S

Via het aanvullingsblad A1:2013 van NEN 1413 wordt gewezen op een aantal symbolen dat wijzigt door de Europese overname van ISO 7010:2011 als EN-ISO 7010:2012. Daarnaast is de afkorting Sm voor rookwerendheid veranderd in S200 conform NEN 6075+C1:2012.

NEN 1414:2007 (NL) SYMBOLEN VOOR VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN OP ONTRUIMINGSEN AANVALSPLATTEGRONDEN

Ook bij deze norm is een aanvullingsblad A1:2013 verschenen. Met het verschijnen wordt een aantal symbolen ingetrokken die zijn vermeld in NEN-EN-ISO 7010:2012. Enkele symbolen uit NEN 1414 worden vermeld in de Europese norm. De symbolen die strijdig zijn, staan vermeld in de aanvulling.

OP TERMIJN ZULLEN ALLE PIJLEN OMHOOG WIJZEN VOOR DE VLUCHTRICHTING RECHTDOOR EN “DE MANNETJES” IN DE DEUREN STAAN. BEGIN DUS NU AL, BENT U ZEKER IN DE GOEDE RICHTING!

Voorbeelden-ISO-7010

Contact opnemen kunt u via telefoon, fax of e-mail. Klik hier…